Kinesiologi

Kinesiologi kommer af det amerikanske diagnosticeringssystem – Applied Kinesiologi. Kinesiologi er ikke et behandlingssystem, men et diagnosticeringssystem.

Hvad er kinesiologi?

Ganske kort blev kinesiologi opfundet og systematiseret af kiropraktoren George Goodhart fra 1960. Siden da er det udviklet og videre systematiseret af mange dygtige behandlere og sundhedspersoner over hele verden gennem ICAK (International College of Applied Kinesiology).

Kinesiologi bør ikke stå alene i den diagnostiske proces, men kan, sammen med sund fornuft, underbygge og præcisere andre diagnostiske hjælpemidler. Kinesiologi består af isometriske muskeltests, til evaluering af nervesystemets kontrol og balance. Det er bedst beskrevet som en neuro-muskulær funktionstest. Nervesystemet fungerer som et allestedsnærværende kontrol system som til enhver tid evaluerer og kontrollerer kroppens funktioner.

Nervesystemets balance kan påvirkes af tilnærmelsesvis alle tænkelige stimuli. Disse kan være – strukturelle (led-stivhed, ustabilitet, unormalt bevægemønster, bidefunktionsforstyrrelser, muskel- ledbånds eller sene forstrækninger, myoser osv.), de kan være kemiske (inflammation, syreophobninger, mangelsymptomer, immunitære ubalancer osv.) samt psykiske.

Disse faktorer kan, hvis de er tilstrækkeligt forstyrrende for nervesystemet, have den konsekvens, at der opstår en neuro-motorisk ubalance, hvor nervesystemets rekruttering af muskelfibrene ikke fungerer optimalt. Altså en eller flere ”svage” muskler. Dette gør det muligt for behandleren at evaluere nervesystemets funktion og derved teste alle de funktioner som nervesystemet er involveret i (altså samtlige kroppens funktioner). Patienten vil oftest også selv kunne mærke forskellen i styrke før og efter behandling. 

Smertebehandling

I tilfælde af kronisk smerte er kemi ofte nøglen og i alle tilfælde en vigtig faktor til helbredelse. Smerte er i bund og grund en kemisk reaktion i vævet. Det han oftest finder i disse tilfælde er en form for sub-akut reaktiv artrit (led-betændelse), i et enkelt, eller oftest i flere led, som udløser kronisk muskulær og ledmæssig ubalance.

Forsøger man at behandle en sådan tilstand ved manuel behandling (massage, udstrækning eller manipulation) af muskler eller led, vil man i bedste fald have en forbigående positiv effekt, oftest vil man have en patient som afhængig af tålmodighed vil have en oplevelse af et nyttesløst behandlingsforløb med tilbagevendende forøget ømhed efter behandling

Kinesiologi i Kiropraxis

Uffe bruger kinesiologi i sin almindelige daglige kiropraktorpraksis. Oftest med udgangspunkt i, at patienten har smerter eller spændinger i den ene eller den anden del af kroppen. Når han undersøger disse patienter, vil der vise sig et mønster i muskelsvaghed som svarer til deres givne problem. Mange svage muskler vidner om større problemer, enten i form af en stor skade på et led, eller at problemet ikke udelukkende er mekanisk (altså fastlåste led eller overbelastede muskler).

Således sker det, relativt ofte, at der ved muskeltesten dannes bro mellem et tilsyneladende fysisk problem og et mere kemisk og systemisk problem. Det kunne være en halsbetændelse som har sat sig som en led-betændelse, en såkaldt reaktiv artrit.

I disse tilfælde vil kiropraktisk behandling ikke hjælpe (til tider tværtimod) og andre hjælpemidler skal i brug for at genskabe balancen i kroppen. Det kan være homoøpati, vitaminer og mineraler, urter, olier osv.

Til tider opsøges han derfor af patienter, som kommer specifikt til ham fordi, de har hørt at han bruger kinesiologi og ønsker en udredning af et mere systemisk problem (immunforsvar, fordøjelse, hormonsystem el. lign.), som de ikke har kunne finde løsningen på i det etablerede sundhedssystem, fordi de ikke er ”rigtigt syge”. Alle blodprøver og andre undersøgelser viser ingenting, i den medicinske verden er de ”raske”, men de har det ikke godt. Man kunne kalde det funktionelle problemer eller præ patologiske tilstande (forstadier til sygdom). 

I tilfælde af kronisk smerte er kemi ofte nøglen og i alle tilfælde en vigtig faktor til helbredelse.

Kinesiologisk muskeltest

Ved den kinesiologiske muskeltest er det muligt at finde frem til hvad årsagen til den unormale betændelses reaktion i leddet er. Det kan enten skyldes for meget af visse inflammationsfremmende stoffer såsom prostaglandiner, leukotriner, histaminer osv. på grund af fejlagtige reaktioner i immunsystemet (hyperaktivitet) eller det kan skyldes mangler på essentielle næringsstoffer til nedbrydning af ovenstående inflammationsfremmende stoffer.

Afhængig af den enkelte situation finder Uffe frem til hvilken type af behandling der er relevant i disse tilfælde (homoøpati, urter, vitamin-mineral tilskud o. lign.).

For mere detaljeret information kan du læse videre på de respektive punkter. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70