Kroniske smerter

Det er meget svært selv at gøre noget ved en gammel, kronisk skade uden professionel hjælp og vejledning.

Har du kroniske smerter?

Føler du kroniske smerte, vil kroppens nervesystem tilpasse styringen af muskler og led for at minimere smerten mest muligt. Centralnervesystemet prioriterer smertefrihed meget højt, da smerte er et signal om mulig ødelæggelse af væv. Den ændrede styring af bevægelser for at undgå smerte fører efter relativt kort tid til problemer andre steder i kroppen, såkaldte kompensationer.

Ofte er kroniske smerter et resultat af vores tilpassede bevægemønster. Det er derfor tit mere kompliceret at finde årsagen/”forbryderen” ved kroniske smerter end ved akut opståede smerter.

Behandleren skal oftest ikke lede efter årsagen til smerten i det område, hvor smerten føles. Man siger generelt, at hvis man gentager et bevægemønster mere end mellem 30.000 og 100.000 gange så overgår styringen af bevægelsen til subkortikale dele af hjernen. Dvs. at bevægelsen bliver ”automatisk”.

Det sker eksempelvis, når vi lærer at bruge koblingen i en bil. Det er en stor fordel i mange henseender, men kan være et problem, hvis bevægeprogrammet er et resultat af eksempelvis en forstuvet ankel eller et hold i ryggen. Kompensatoriske bevægeprogrammer opstår således allerede efter 4-8 dage (gennemsnitligt 8000 skridt pr dag).

”Tiden læger alle sår” og ”vent et par uger, så er det nok gået over” holder altså ikke, hvis man vil undgå kompensationer og potentielt kroniske problemer.

Det sker desværre alt for ofte at en behandler fokuserer på ”kilden” til smerten/offeret, snarer end ”årsagen”/forbryderen. Resultatet vil være ingen eller kun kortvarig effekt af behandlingen.

Vi tilstræber i Kiropraxis, at finde/eliminere ”forbrydere” og hjælpe ”ofrene”. 

”Tiden læger alle sår” og ”vent et par uger, så er det nok gået over” holder ikke