Piskesmæld

Betegnelsen piskesmæld stammer fra engelsk ”whiplash” og denne engelske betegnelse, bruges også hyppigt.

Piskesmæld

Mekanismen bag et piskesmæld er, at nakkehvirvelsøjlen udsættes for en voldsom og ukontrolleret passiv bevægelse frem og tilbage eller omvendt tilbage og frem. Ofte er det en skade, som sker i forbindelse med trafikulykker.

Ledbånd, muskler, sener og ledkapsler bliver forstrukket i nakkehvirvelsøjlen. Leddene, hvor skaden sker, vil i første omgang (hvis skaden er meget slem) blive betændte, hævede og smertefulde. Muskulaturen vil trække sig sammen i området som nervesystemets beskyttelses reaktion og offeret vil opleve udtalt stivhed og smerte i nakkeregionen. Som tommelfingerregel siger man, at jo hurtigere generne føles efter piskesmældet, des alvorligere er skaden.

Stivheden og smerterne fortager sig gradvist og fuldstændig eller delvist. Når de umiddelbare gener har fortaget sig, er det tilbageværende problem ofte et ændret og unaturligt bevægemønster i nakken. Visse led vil bevæge sig for meget og andre for lidt. De led som bevæger sig for meget, vil med tiden udvikle slidgigt (første tegn ses på røntgenbilleder efter 5-15 år, afhængig af, hvor alvorlig skaden er). Udover slidgigt, som er forbundet med stivhed og tiltagende smerter og spændinger i nakken, forøges risikoen for udvikling af diskusdegeneration (nedslidning af bruskskiven) og dermed også risikoen for diskusprolaps og eller stenose (dvs. forsnævring af nerveudgangene).Med nakkegenerne kan der også opstå hovedpinegener og/eller smerter ud i armene.

Den umiddelbare behandling af piskesmæld er is, ro samt en stabiliserende krave til forebyggelse af yderligere skader. Kraven bør meget sjældent benyttes mere end nogle få dage, og ved bilkørsel op til 3 uger. Kiropraktisk behandling kan normalt påbegyndes allerede efter få dages forløb, i sjældne tilfælde først efter nogle uger.

Det er yderst sjældent at kiropraktisk behandling ikke har en gavnlig virkning på symptomerne. Behandlingen består af manipulationer af de fastlåste led og genopretning af den skadede muskulatur ved specifik massage, akupunktur samt senere genoptræning af muskulaturen. Mange uvidende behandlere, terapeuter og specialister indenfor dette område, vil fraråde kiropraktisk behandling. Dette fejlagtige råd opstår af uvidenhed. Kiropraktoren vil ikke rette sin behandling mod de allerede traumatiserede og hypermobile led, men mod de fastlåste led samt den skadede muskulatur. Derfor er kiropraktisk behandling gavnlig for piskesmældsofferet allerede tidligt i forløbet.

Den traditionelle medicinske behandling er smertestillende medicin samt hvile og ofte brug af krave i en længere periode. Den generelle indstilling blandt kiropraktorer er, at en mere aktiv behandling er nødvendig for at minimere de permanente skader. Brug af krave er kun for at aflaste og stabilisere nakken i en kort periode, samt at forhindre, at en påfølgende overbelastning af nakken (f.eks. ved et nyt piskesmæld) får langt alvorligere skadelige konsekvenser. Der er intet helbredende ved kraven, og bruges den i for langt et tidsrum, svækkes nakke- og halsmuskulaturen. Derved udsættes eller forhindres heling og helbredelse af skaden.

Yderligere relevante spørgsmål angående piskesmæld kan rettes til info@kiropraxis.dk

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.