Smerter fra skulderen

Det vil sige smerter, som kommer fra skulderen og går ned i armen og til tider i hånden eller op imod nakken.

Smerter fra skulderen

Omkring skulderen findes 24 muskler, som alle bidrager til kontrollen af skulderleddets meget komplicerede bevægelse. Vigtigst er de stabiliserende muskler, som holder overarmsknoglen ind imod skålen i skulderbladet. Disse muskler kaldes under et ”rotator manchetten” eller “rotator cuff”. Belastes skulderen skævt, enten på grund af gammel skade, skæve arbejdsstillinger eller andre årsager, udvikles der ofte såkaldte ”triggerpunkter” eller infiltrationer i musklerne.

Et triggerpunkt er en samling fibre i musklen, som er overspændt enten på grund af overbelastning, eller en decideret skade/forstrækning. Denne overspændthed nedsætter blodgennemstrømningen i området. Derved ophobes der affaldsstoffer fra den konstante muskelsammentrækning. Disse affaldsstoffer udløser smerter og yderligere anspændthed af muskulaturen. Således er der skabt en ond cirkel som kroppen ikke formår at komme ud af ved egen hjælp. Ved tryk på et trigger-punkt kan smerten ud i armen reproduceres. Triggerpunkter kan altså, udover at skabe yderligere forstyrrelse af skulderfunktionen, forårsage smerter ud i armen og til tider hånden, som kan forekomme at være fuldstændigt uafhængige af skulderen. Behandlingen af disse gener fokuseres omkring at løse op i triggerpunkterne, normalisere muskelfunktionen, så leddet ikke længere belastes uhensigtsmæssigt, samt mobilisere de omgivende led (nakke – og brysthvirvelsøjle). Behandlingen er ofte overraskende effektiv. Mange mennesker er i tidens løb fejlagtigt blevet diagnosticeret prolaps i nakkehvirvelsøjlen, hvor smerterne i armen egentligt har stammet fra infiltrationer i de omtalte muskler.

En anden type af smerter som ikke er neurogene (dvs. ikke stammer fra ”nerver i klemme”) kan komme fra muskelsenen til supraspinatus musklen. Det sker hyppigt at denne sene kommer i klemme ved forvridning eller overbelastning af skulderleddet. Senen kommer i klemme mellem overarmsknoglens hoved og den del af skulderbladet som danner ”loftet” i skulderleddet. Senen har fra naturens hånd ikke megen plads her og den hævelse, der opstår i senen, efter at den første gang har været i klemme, gør at den efterfølgende har uhyre let ved at komme i klemme igen, særligt ved sideløft af armen. Således kommer personen let ind i en ond cirkel, hvor senen ikke får den nødvendige ro. Den vedvarende betændelse af senen betyder, at der udvikles arvæv og at senen permanent fortykkes. Dette igen betyder, at der permanent vil være stillinger og bevægelser af skulderleddet, som ikke kan lade sig gøre uden gener og genopblussen af skulderproblemet. Smerten fra senen føles ofte mest på ydersiden af overarmen og primært ved sideløftsbevægelser.

Tilsvarende dette muskelsene-problem kan de såkaldte slimsække også komme i klemme og efterfølgende give anledning til tilbagevendende smerter, som stråler ud i armen ved særlige bevægelser og belastninger. Syndromet kaldes populært ”øksehug syndromet”, da smerterne kan være meget voldsomme.

Yderligere relevante spørgsmål angående smerter udstrålende fra skulderen eller forstadier dertil kan rettes til info@kiropraxis.dk

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.