Smerter i håndled

Håndleddet er et meget komplekst led som består af 8 håndrodsknogler foruden underarmens to lange knogler (radius og ulnar).

Smerter i håndled

Det belastes meget til hverdag og udsættes ofte for overbelastninger i forbindelse med fald, dårlig arbejdsstilling etc.. Håndrodsknoglerne kan ved disse overbelastninger forrykke sig og eller låse sig fast og derved give smerter, Smerterne kan enten forårsages direkte af inflammation i ledkapslen eller ledbåndene imellem håndrodsknoglerne eller skyldes, at andre strukturer kommer ”i klemme”. Disse strukturer kan være muskelsener eller nerver.

Den kiropraktiske behandling består i at identificere og løsne det fastlåste led ved manipulationsbehandling. Ofte vil der tillige være en muskulær komponent at behandle i underarmen, da musklerne i underarmen styrer bevægelserne og stabiliteten af håndleddet. Er der opstået ubalance eller skade i en eller flere af disse muskler, vil det være nødvendigt også at behandle dette for at opnå en varig effekt af behandlingen.

Optræning af muskulaturen i hånden og underarmen kan også ofte være en nødvendig del af behandlingen. Det er her værd at bemærke, at stort set alle de opgaver og belastninger vi i hverdagen udsætter vore hænder for, består af bevægelser, hvor muskulaturen strammes for at knytte hånden og uhyre sjældent af bevægelser, hvor vi åbner hånden. Derved kan der i visse professioner opstå en ubalance imellem den ”håndknyttende” muskulatur (flexor digitorum) og den ”håndåbnende” muskulatur (extensor digitorum). Genoptræningen i disse tilfælde vil derfor hovedsageligt bestå af ”hånd-åbnende” øvelser.

Yderligere relevante spørgsmål angående smerter omkring håndleddet kan rettes til info@kiropraxis.dk

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.