Patienttilfredshed

I Kiropraxis er alle kiropraktorer autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen eller i gang med autorisation (ved turnusuddannelse). 

Patienttilfredshed

Det er et ansvar vi tager meget seriøst, og behandlingskvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed har førsteprioritet hos os. Vi tilstræber til enhver tid, at vores patienter har den højeste oplevelse af kvalitet på vores klinik, og derfor er tilbagemeldinger fra vores patienter vigtige.

Feedback
Din mening er vigtig for os. Vi sætter stor pris på tilbagemeldinger (positive, negative og frem for alt konstruktive) og opfordrer dig derfor til at fortælle om din oplevelse af Kiropraxis, hvis du har lyst. Kontakt os gerne på info@kiropraxis.dk eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere. Al tilbagemelding vil blive seriøst gennemgået på klinikken.

Anmeldelser
Har du lyst til at dele dine oplevelser med andre, kan du skrive en anmeldelse af Kiropraxis på vores FB https://www.facebook.com/kiropraxis/ eller på Google

Patientundersøgelser
Vi gennemfører årligt en patienttilfredshedsundersøgelse, som består af et kort spørgeskema. Besvarelserne bruges som et redskab til udvikling og forbedring.

Offentlige klagemuligheder
Det er god klinisk praksis at hjælpe og orientere om klage- og erstatningsmuligheder i det danske sundhedsvæsen. Hvis du føler dig fejlbehandlet, er det en god ide at tage kontakt til din behandler.

Ønsker du at indgive en officiel klage, er der 3 muligheder:

Styrelsen for patientsikkerhed
Behandler klager fra patienter over den sundhedsfaglige behandling og brud på rettigheder som patient.

Patienterstatningen
Her har man som patient mulighed for at søge erstatning, hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser
Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Dette kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt.