Hjernerystelse

I nedestående blogindlæg forsøger vi at beskrive de mest typiske symptomer som kan opleves ved hjernerystelse.

Behandling af hjernerystelse

En hjernerystelse er en type traumeinduceret hjerneskade (commotio cerebri), forårsaget af et slag mod hovedet eller en rystelse af hovedet eller kroppen som resulterer i at hovedet og hjernen bevæger sig hurtigt frem og tilbage eller fra side til side.

Symptomerne viser sig generelt ret hurtigt efter skaden. Du kan imidlertid ikke vide hvor alvorlig skaden er til at begynde med og nogle symptomer viser sig til tider først efter flere timer eller dage.

  • Hovedpine eller ’trykken’ i hovedet.
  • Kvalme og/eller opkast.
  • Balanceproblemer/svimmelhed, dobbeltsyn eller ’sløret’ syn.
  • Følsomhed overfor lys og støj.
  • Slaphedsfølelse, omtåget, desorienteret eller ’groggy’.
  • Forvirret, koncentrationsproblemer eller hukommelsestab
  • Føle sig ’ved siden af sig selv’ eller nedtrykt.

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.