Symfyseløsning

Symfyseløsning minder i årsagssammenhæng meget om bækkenløsning, men mærkes på forsiden ved kønsbenet. 

Symfyseløsning

Symfyseløsning minder meget om bækkenløsningsproblemet. Det opstår primært hos gravide kvinder på grund af hormonelle forandringer (der udskilles store mængder af hormonet relaxin som forøger elasticiteten af ledbånd og ledkapsler og østrogenbalancen ændres med potentiel ophobning af østrogen i bækkenleddet hviklet forøger følsomheden umaturligt meget), samt vægtforøgelsen.

Symfyseleddet kan løsne sig og derved skrider ledfladerne i forhold til hinanden. Dette forårsager akut skarp smerte i og omkring leddet. Muskulaturen omkring leddet overbelastes og der opstår en kronisk forstrækning af muskelfibrene og inflammation af muskeltilhæftningen. Ved vægtbærende aktivitet og belastning af symfyseleddet (ved store skridt ex.vis) opleves en skarp smerte.

Ofte kommer symfyseløsning samtidig med bækkenløsning. Se yderligere relevante oplysninger under bækkenløsning.

Yderligere relevante spørgsmål angående symfyseløsning kan rettes til info@kiropraxis.dk

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.