Diskusprolaps i nakken

Diskusprolaps i nakken forekommer heldigvis langt sjældnere end de øvrige omtalte problemer i nakkehvirvelsøjlen.

Diskusprolaps i nakken

Det er en alvorlig lidelse. Der er tryk på en eller flere nerver, ofte med intense og uudholdelige smerter i skulder, arm eller hånd og risiko for uoprettelig skade. Kirurger er mere utilbøjelige til at operere end eksempelvis ved lændeprolaps, på grund af den meget begrænsede plads i rygmarvskanalen og risikoen for yderligere skade er stor. Symptomerne af diskusprolaps i nakkehvirvelsøjlen er oftest en jagende nervesmerte udstrålende fra nakken til armen og hånden. Der vil ofte være følelsesløshed eller ændret følesans i det påvirkede område, til tider med en stikkende og/eller snurrende-sovende fornemmelse.

Hvilket område, der er påvirket, afhænger af hvilken bruskskive der er tale om. Oftest er det mellem 5. og 6. nakkehvirvel med kompression (tryk) på den 6. nerverod. Det er uhyre svært for patienter med denne lidelse at finde hvile. Særlig nætterne er svære, da symptomerne forværres, når man ligger ned. Derfor vælger den lidende ofte at sidde op og sove, gerne med armen løftet om bag nakken.

Det forekommer sjældent, at diskusprolapsen opstår af en enkeltstående skade på nakken. Prolapsen udvikles gradvist i tilfælde af kronisk dårlig nakkefunktion og eller gentagende mindre overbelastninger. Der vil så ofte være en udløsende hændelse, som med ét forværrer symptomerne voldsomt. Men det betyder ikke, at hændelsen er årsagen i sig selv. Succesraten ved manipulations-behandling af nakkeproblemer med prolapslignende symptomer er i øvrigt højere, end den er for operation.

Mange patienter med prolapslignende symptomer behandles dagligt i kiropraktiske klinikker. Oftest med god effekt. Det er snarere reglen end undtagelsen, at hverken kiropraktor eller patient kommer til at vide med sikkerhed, om der efter endt succesfuldt behandlingsforløb var tale om en prolaps eller ej og i givet fald, hvor stor den var. Eneste måde at konstatere dette med sikkerhed, ville være ved scanning. Det er imidlertid ikke samfundsøkonomisk forsvarligt at scanne alle patienter med prolapslignende symptomer.

Den kiropraktiske behandling fjerner ikke prolapsen, og den gør den heller ikke mindre. Succes opnås, når det er tilstrækkeligt for kroppen, at få normaliseret led- og muskelfunktionen omkring prolapsen.

I mange tilfælde er der alle tegn og symptomer på prolaps, uden at der overhovedet er en prolaps. Dette forekommer, fordi kroppen ikke kan skelne imellem, hvad det er der trykker på nerven, blot at noget trykker (såkaldt rodtryk). Inflammation i leddet kan altså være tilstrækkeligt i sig selv og i disse tilfælde vil den kiropraktiske behandling oftest virke nærmest mirakuløs.

Yderligere relevante spørgsmål angående diskusprolaps i nakken kan rettes til info@kiropraxis.dk

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.