Slidgigt

Slidgigt i knæet opstår, ligesom slidgigt i resten af kroppen, ved overbelastning og/eller skæv belastning af leddet over længere tid (år).

Slidgigt

Overbelastning kan skyldes arbejdsstilling. Således er det yderst hyppigt for håndværkere, som arbejder i knælende stilling, at have problemer med slidgigt i knæene. Tillige kan overbelastningen skyldes skæve belastninger grundet dårlig balance musklerne imellem. Dette kan være forårsaget af gammel skade i muskulaturen i låret eller underbenet, det kan skyldes dårlig muskelkontrol på grund af lænderygbesvær, eller det kan skyldes gammel skade på strukturerne i knæleddet. Andre led, hvis normale funktion er en betingelse for normal belastning af knæleddet, kan også være årsag til slidgigt i knæet, hvis de ikke fungerer optimalt.

Behandlingen rettes derfor mod at skabe en normal funktion af såvel lænderygsøjlen, som hofte-, knæ- og ankelleddet samt muskulaturen omkring disse led. Herved kan slidgigtsprocessen bremses. Naturligvis er det ikke muligt at skrue tiden tilbage, således at den allerede opståede anatomiske skade på brusk, menisk og ledkapsler elimineres.

Slidgigt er en fremadskridende proces og behandlerens opgave er at bremse denne proces. Der er en normal slidhastighed ved normal funktion og belastning af leddene. Forøges denne slidhastighed på grund af dårlig led- og muskelfunktion, taler man om en slidgigtsproces. Der er til at begynde med ikke nødvendigvis knogleforandringer at spore på røntgen billeder, men får funktionsforstyrrelsen lov at bestå, ses knogleforandringer på røntgenbilleder efter længere tid (år). Det er altså forkert at afvente de klassiske slidgigtforandringer af knoglerne, da kroppen kan hjælpes bedre ved tidlig indgriben.

Ved slidgigt i knæet vil man typisk opleve bevægelsesbegrænsning (knæet bliver gradvist mere stift) og/eller ændring i måden knæet bevæger sig på, man vil opleve smerte i knæet ved belastning samt igangsætning. Der er ofte hørlige lyde fra knæleddet ved bevægelse (knasen eller knækken).

Yderligere relevante spørgsmål angående slidgigt i knæet kan rettes til info@kiropraxis.dk

Andre symptomer

Vi har på de underliggende sider beskrevet en del af de lidelser og symptomer som kan opstå i bevægeapparatet, hvad som er mekanismen bag lidelsen, og hvilken behandling som kan tilbydes i Kiropraxis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail på info@kiropraxis.dk eller ringe til os på telefon 40 70 40 70.