Psykomotorisk Terapi

I den psykomotoriske terapi kommer du til at arbejde med sammenspillet mellem din krop og din psyke. 

Hvad er psykomotorisk terapi?

Psykomotorik er en 3,5 års sundhedsfaglig professionsbachelor og er et statsgodkendt behandlingstilbud. Den psykomotoriske terapeut arbejder derfor ud fra en anerkendt, akademisk tilgang med sit kendskab til psykologi, fysiologi, anatomi og pædagogik.

Gratis session hver torsdag kl 17-18 med Christina
Christina afholder Psykomotorisk træningshold hver torsdag kl. 17-18. Her introduceres du til psykomotorisk træning, får øvelsesvejledning og teknikker til brug i din hverdag. Første session er en gratis prøvetime

Hvad er psykomotoriske terapi?
I den psykomotoriske terapi kommer du til at arbejde med sammenspillet mellem din krop og din psyke. Terapien har til formål, at du lærer at forstå hvordan oplevelser, adfærd, tanker og følelser kan påvirke din kropslige tilstand på godt og ondt.

I den psykomotoriske terapi spiller nervesystemet en central rolle, da de inputs vi får fra vores ydre såvel som indre verden, samt de erfaringer vi har med os, påvirker vores måde at opleve og være på. Når vi bliver mentalt eller fysisk udfordret, utrygge, stressede eller bange aktiveres det sympatiske nervesystem, – kroppen går i alarmberedskab. Denne tilstand er vigtig for vores overlevelse og måden hvorpå din hjerne og krop forsøger at hjælpe og passe på dig. Problemet som rammer mange mennesker i løbet af deres liv er, at når udfordringerne bliver for store, eller er over for lang tid, så overbelastes nervesystemet. Balancen mellem den tid vi er i alarmberedskab (kontra i ’ro og hvile’ tilstand) bliver for dominerende, hvilket slider på krop og sind. Denne ubalance kan over tid forringe kroppens egen evne til at nedregulere og finde ro/hvile og fremme restitution. Det øgede alarmberedskab kan blive en mere kronisk tilstand, en ’ny normal’, som man kan vænne sig til at være i.

Resultatet af sådan ubalance påvirker både din mentale og fysisk tilstand og trivsel og kan bl.a. føre til:

 • Stress, angsttilstande og depression
 • Varige smerter
 • Koncentrations og hukommelsesbesvær
 • Energiforladthed
 • Kropslig uro og ubehag
 • Muskelspændinger og anspændthed
 • Hovedpine
 • Generel mistrivsel
 • Fordøjelsesproblemer
 • Søvnbesvær

Behandlingen har til formål at hjælpe dig med at:

 • Regulere et overbelastet nervesystem gennem manuel behandling, afspænding og tillæring af kropslige og kognitive metoder og teknikker så du også lærer at regulere dig selv
 • Afhjælpe og forebygge de mentale og fysiske symptomer der kan opstå når et nervesystem er ude at balance
 • Lytte til og forstå kroppens signaler så du bliver bedre til at handle hensigtsmæssig i overensstemmelse med dine behov, værdier og grænser
 • (gen)finde og styrke dine ressourcer og stå stærkere i dig selv
 • Finde forståelse, accept og ro omkring det der er svært og ubehageligt, da smerte og ubehag er en uundgåelig del af livet som vi skal lære at være med

De bedste resultater opnås gennem et forløb på et sted mellem 4, 8 til 12 sessioner, afhængig af problematik. Forandring tager tid og derfor vil et forløb altid være at foretrække. Igennem et længerevarende forløb kan det at starte en forandring i samarbejde med mig, bidrage til at du holder fast i processen og gør en større indsats for at du får det bedre.

Når du investerer i et forløb, får du 20% rabat på det samlede forløb. Se mere her.

Den psykomotoriske behandling

Den psykomotoriske behandling er en kombination af samtale, afspændende kropsbehandling og fysiske og mentale øvelser. Behandlingen tilpasses den enkelt persons behov og ståsted. 

I Samtalen bliver vi klogere på det der udfordrer dig og udforsker hvem du er som person.

Gennem samtalen lærer du at forstå koblingen mellem din fysiske og psykiske tilstand.

Psykomotorisk kropsbehandling foregår typisk på en briks, hvor du er iført afslappet tøj. Undervejs bruger jeg forskellige greb, bløde stræk og strøg af muskler og væv.

Kropslige og kognitive øvelser bruges både undervejs i behandlingen, men er samtidig redskaber, du kan bruge og arbejde videre med udenfor terapirummet. Øvelserne varierer afhængig af det enkelte menneske. Øvelserne kan tage afsæt i visualisering, grounding, mindfulness, afspænding, styrketræning, fri bevægelse, afgrænsning mm.