Er dit barn aktivt?

Et nyt studie fra Danmark viser at der er en sammenhæng mellem motorisk udvikling i 7-årsalderen og rygsmerter i 11 årige børn i Danmark. De sidste årtiers forskning har vist at rygsmerter ofte starter i barndommen. Vi ved også at man er mere tilbøjelig til at være aktiv fysisk og have en aktiv livsstil med gode motoriske færdigheder.

Hvad vi ved:

  • Det er almindeligt at have rygsmerter i den sene barndom og hvis man har kan det give rygsmerter som voksen;
  • Motorisk udvikling har en stor indflydelse på bevægeapparatet og hjælper barnet til at udvikle stærke knogler

Ny viden:

  • Dårlig koordination og motoriske færdigheder i barndommen giver øget risiko for at udvikle smerter i nakke og den øvre del af ryg, men ikke lændesmerter efter 4 år

Det er vigtigt at børn i alle aldre er fysisk aktive. Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst en times aktivitet om dagen for 5-17-årige. Den fysiske aktivitet skal være med moderat intensitet, så de bliver let forpustede og mindst tre gange om ugen skal det være med høj intensitet, så de bliver forpustede. Men selv lidt fysisk aktivitet spredt ud over ugen er bedre end ingenting. Det er vigtigt, at der er variation i den måde børn og unge bevæger sig på. Det giver mulighed for, at de lærer at bevæge sig på forskellige måder og hjælper mod stressbelastninger af led og knogler.

Fysisk aktivitet blandt de mindste børn danner grundlag for, hvordan barnet koordinerer og styrer sin krop i forhold til at udforske sine omgivelser. Disse motoriske færdigheder er en forudsætning for deltagelse i leg, bevægelse og fysisk aktivitet, også senere i livet. Derudover sanser de mindste børn verden gennem bevægelse, og det er en måde at kommunikere og interagere med andre mennesker på samt skabe tilknytning og tryghed på. Gode bevægelsesvaner tidligt i livet øger sandsynligheden for at være fysisk aktiv senere i livet. Bevægelsesvanerne i de tidlige år forventes således at påvirke sundhed i barndommen, ungdommen og i voksenlivet.

Der er mange måder at være aktiv på og det skal være sjovt for barnet, hvad enten det er et kravlestativ på en legeplads, at gå til fodbold eller gymnastik eller sejle i kano. Her er nogle ideer til aktiviteter for 5-17-årige.

For de yngste børn:

  • Løbecykel, cykel
  • Kaste, gribe, hoppe, springe, løbe, danse
  • Rulleskøjter, løbehjul • Boldlege

For de større børn (unge):

  • Boldspil – fx, fodbold, håndbold, basketball
  • Svømning, kajak, roning
  • Tennis, badminton, fitness, dans
  • Cykle, rulleskøjter, skateboard

Ref.

Hestbæk, L., Kamper, S.J., Hartvigsen, J. et al. Motor skills at 7 years of age and spinal pain at 11 years of age: a cohort study of 26,000 preadolescents. Eur J Pediatr 182, 2843–2853 (2023). https://doi.org/10.1007/s00431-023-04964-8

OP-FA-5-til-17.ashx (sundhedsstyrelsen.dk)
Fysisk aktivitet for de mindste børn (0-4 år) (sst.dk)
WHO-anbefalinger-fysiskaktivitet.pdf (hjerteforeningen.dk)

Har du spørgsmål’ kontakt lisa@kiropraxis.dk