Piskesmæld/Whiplash

Hyppigheden af piskesmæld er svær at sige noget konkret om, men det menes at ca. 15.000 danskere rammes af piskesmæld årligt. 

Piskesmæld/Whiplash

Piskesmæld/Whiplash er defineret som ’en accelerations-decelerations mekanisme af energi overført til halsen, normalt som følge af trafikuheld’. Det kan resultere i skader i bevægeapparatet og nervesystemet som kan give mange forskellige symptomer, mest almindeligt kendt nakke smerter, stivhed og hovedpine. 

Hyppigheden af piskesmæld er svær at sige noget konkret om, men det menes at ca. 15.000 danskere rammes af piskesmæld årligt. Heraf får ca. 43% kroniske behandlingskrævende symptomer og 10% bliver helt eller delvist uarbejdsdygtige. Det er nogle skræmmende tal, som fortæller at piskesmæld skal tages alvorligt og man bør gøre en aktiv indsats for at optimere sin prognose.

Mange kilder på internettet skriver at de fleste er uden symptomer efter 3 måneder.

Det er desværre en sandhed med modifikationer. Ser man isoleret på nakkespændinger og smerte samt hovedpine er det korrekt at størstedelen er funktionelle efter de 3 måneder. Ofte dog med et ’tilpasset’ bevægemønster og med undladelse af diverse aktiviteter som tidligere var en del af en normal hverdag.

Den helt store udfordring med piskesmældsskader kan være senfølgerne som konsekvens af påvirkning af central nerve systemet.

Piskesmæld

Det er usandsynligt at kroppen kan udsættes for et decideret piskesmæld uden at der er en samtidig påvirkning af hjernen (hjernerystelse). Faktisk differentieres der ikke i den neurologiske forskningsverden imellem piskesmæld og hjernerystelse, da de neurologiske konsekvenser er identiske.

I særdeleshed hvis man kortvarigt mister bevidstheden, eller efter piskesmæld oplever:

  • svimmelhed
  • kvalme
  • træthed
  • synsproblemer
  • hukommelsesbesvær
  • koncentrationsbesvær
  • søvnbesvær
  • fordøjelsesbesvær 

Se mere om hjernerystelse her

I Danmark er ca. 46.000 kronisk piskesmældsskadede, som tilsammen koster samfundet ca. 14 mia. kr. årligt. 

Piskesmæld og hjernerystelse kan og bør behandles. Hvilket behandlings- og øvelsestiltag der er det rette for det enkelte individ kan der ikke siges noget generelt om, andet end at det skal vurderes af en professionel med ekspertise og erfaring i både piskesmæld og hjernerystelse.

I Kiropraxis har vi gjort dette til vores speciale. Vi inkluderer kiropraktik, neurologisk rehabilitering, kranio-sakral terapi, meta-kognitiv terapi, massage og akupunktur samt funktionel medicin (kosttilskud til reduktion af inflammation i central nervesystemet) efter den enkeltes behov.

Er du i tvivl om hvem du skal booke hos så skriv os en mail på info@kiropraxis.dk